CLAUS JACOBSEN KOMMUNIKATION
Kommunikation Medietræning Journalistik Film TV Bøger

Strategisk kommunikation

Verden omkring os domineres af flere informationer og budskaber end nogensinde. Flere vil oplyse, flere kan modtage, færre forstår informationernes betydning.

 

Claus Jacobsen har i sin enkeltmands virksomhed Claus Jacobsen Kommunikation fokus på en moderne og digital præget verden, hvor flere bevidst og ubevidst lukker af for informationer fra det omgivende samfund. Det er således videnskabeligt dokumenteret af international hjerneforskning, at mennesket allerede for omkring 50 år siden havde opbrugt den optimale hjernekapacitet, der var i stand til at modtage og forstå, hvad der blev meddelt.

 

Med fokus på den aktuelle virkelighed og med et kig ind i den nære fremtid yder Claus Jacobsen en dialogbaseret rådgivning, som bygger på betragtningen:

Udspil til Medspil til Samspil

Claus Jacobsen Kommunikation  •  Skagen Publishing House  ·  Phone + 45 8627 6609  ·  Mobil + 45 4029 9072  ·  E-mail: clausjacobsen@pc.dk

Stenvendervej 6, Studstrup, DK-8541 Skødstrup  ·  Brune Banke 23  ·  DK-9990 Skagen