FORSIDE

STRATEGISK KOMMUNIKATION

REFERENCER

MEDIETRÆNING

OM C.J.

BØGER · TV · DVD

NY DVD SKOLESKIBET DANMARK

KONTAKT

Claus Jacobsen Kommunikation er en virksomhed med dansk og international erfaring. Det er altid Claus Jacobsen selv, der gennemfører de aftalte kommunikationsopgaver fra start til færdigt resultat.

Virksomhedens kompetence baserer sig på mange års praktisk kendskab til kommunikationsrådgivning til kommunale og statslige institutioner, private virksomheder, organisationer og politiske partier, både internt og eksternt.

Claus Jacobsen Kommunikation har et indgående kendskab til såvel trykte som elektroniske mediers virkekraft og de redaktionelle processer hos dagblade, radio- og TV-stationer.

Viden og indsigt i disse processer er en forudsætning for gennemslagskraft i den offentlige kommunikation på både kort og på langt sigt.

FN's 1. pris for god kommunikation

Claus Jacobsen Kommunikation har i et 3-årigt EU-projekt, ”Save the North Sea”, i samarbejde mellem fem nationer haft ansvaret for kommunikationen til danske og nordiske medier. Projektet har modtaget FN, s 1. pris for god PR og kommunikation i konkurrence med 236 over hele verden indenfor samtlige kategorier.

Claus Jacobsen Kommunikation er er landsdækkende virksomhed med base i Skagen og redaktion i Århus.

Claus Jacobsen Kommunikation

Brune Banke 42 · DK 9990 Skagen · Phone + 45 9844 1211 · Mobil + 45 4029 9072 · E-mail: clausjacobsen@adr.dk
Århus-redaktion: Phone + 45 8627 6609